Kasım ayına ait belirli gün ve haftalar

1-4 Kasım :Kızılay Haftası
Kasım 2. haftası :Dünya Çocuk Kitapları Haftası
10-16 Kasım :Atatürk Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

10. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

20.11.2023
Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler.
T.3.1.7. Dinlediklerinde/izlediklerinde gerçek unsurları ve hayal unsurlarını ayırt eder.
T3.1.8. Verilen yönergeleri takip eder ve uygular.
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Basit kurallı oyunları artan bir doğrulukla oynar.
21.11.2023
Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.
T3.1.8. Verilen yönergeleri takip eder ve uygular.
T3.1.8. Verilen yönergeleri takip eder ve uygular.
1000?den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.
1000?den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.
Basit kurallı oyunları artan bir doğrulukla oynar.
22.11.2023
T3.1.8. Verilen yönergeleri takip eder ve uygular.
T3.1.8. Verilen yönergeleri takip eder ve uygular.
1000?den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.
Müzikteki uzun ve kısa ses sürelerini fark eder.
2.Bitkisinin nasıl yetiştirildiğini öğrenir,bakım sorumluluğunu üstlenir,sınıfta sular,belli zamanlarda okula getirir.
Basit kurallı oyunları artan bir doğrulukla oynar.
23.11.2023
Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi teknolojilerinden yararlanır
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.
8. Çalışmalarında çizgi, renk, biçim ve leke ilişkilerini kullanır (G.S.B.).
1.Oylama sonucu karar verilen türküyü dinler.
Basit kurallı oyunları artan bir doğrulukla oynar.
24.11.2023
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.
T3.1.8. Verilen yönergeleri takip eder ve uygular.
T3.1.8. Verilen yönergeleri takip eder ve uygular.
Making simple inquiries
Making simple inquiries
Basit kurallı oyunları artan bir doğrulukla oynar.