Kasım ayına ait belirli gün ve haftalar

1-4 Kasım :Kızılay Haftası
Kasım 2. haftası :Dünya Çocuk Kitapları Haftası
10-16 Kasım :Atatürk Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

11. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

27.11.2023
T4.1.9. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
T4.1.9. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
4. Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya önem verir.
4. Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya önem verir.
A.6. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamlarına uygun söyler.
1.Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
28.11.2023
Making simple requests
Making simple requests
4.2.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
4.2.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
Y4.2.6. Hak ve özgürlüklere saygı gösterir.
Y4.2.6. Hak ve özgürlüklere saygı gösterir.
29.11.2023
2.Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000?in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.
T4.1.9. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
T4.1.9. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
30.11.2023
T4.1.10. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.
T4.1.10. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
TG.4.1.8. Trafikte geçiş üstünlüğü olan taşıtları tanıtır.
4.2.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
11. Doğaya ve nesnelere ilişkin çeşitli bakış açılarının farkına varır (G.S.B.).
1.12.2023
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000?in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.
1.Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler.
T4.1.10. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.
T4.1.10. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.
O.4.1.3.1. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak oyunlar tasarlar.
O.4.1.3.1. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak oyunlar tasarlar.