Dünya Çocuk Kitapları Haftası


(Kasım Ayının ikinci Pazartesi Günü Başlayan Hafta) 
Okuma alışkanlığı kazandırmak, ve Kitap sevgisini arttırmak için, her yıl kasım ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta, "Çocuk Kitapları Haftası" olarak kutlanır. Bu haftanın kutlanması ilk kez Amerikan izcileri Kitaplık yöneticileri önermiş ve 1919 yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise 1947 yılından beri kutlanmaktadır. Kitap Haftası içinde, kitap sergileri düzenlenir. Kitap sipariş mektuplarının nasıl yazıldığı öğretilir. Arkadaşlar birbirlerine kitap armağan ederler. Kitapsever öğrenciler hafta içinde kitaplıklarına çeki düzen verirler. 

   Bu haftanın düzenlenme amaçları: 
- Çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak. 
- Daha çok ve kaliteli çocuk kitabı yazılmasını sağlamak. 
- Anne ve babaları, çocukları için kitap almaya yönlendirmek. 
- Çocuklara, evlerinde, kendi kitaplıklarını kurmaya teşvik etmek. 
- okul ve sınıf kitaplıklarını zenginleştirmek. 
- Çocuk kütüphanelerinin sayısını arttırmak. 
- Ders kitapları dışındaki kitapların da okunmasını sağlamak. 
- Kitap okuma, not ve özet çıkarma teknikleri hakkında çocukları bilinçlendirmek. 
- Yeni çıkan çocuk yayınlarının takibini sağlamak. 
- Yazarlarla çocukları imza günlerinde buluşturmak. 

      &

* KİTABIN YARARLARI:

Kitap, bize bilmediklerimizi öğretir. Görmediğimiz yerleri tanıtır. Kitap okunduğu zaman göze, dinlendiği zaman kulağa seslenir. Kitaplar zamanımızı değerlendiren birer arkadaştır. Kitaplarla arkadaşlık küçük yaşta başlarsa bu güzel alışkanlık büyüyünce de sürer gider. Kitaplar doğruyu, güzeli, iyiyi, yararlıyı bulmamıza yardım eder. Kitaplar yaşamı sevdirir. Dünyayı güzelleştirir. İçimizi aydınlatır. Yazarlar, kitaplar aracılığıyla yüz binlerce insana seslenirler. Yazarın düşünceleri, kitaplar aracılığıyla ülkeden ülkeye yayılır. Bilgiler en uzak yerlere ulaşır. Yazarla okuyucu arasında bir bağ kurulur. Bir yakınlık sağlanır. 
Kitapların satıldığı yere kitabevi, konulduğu yere kitaplık denir. Herkesin yararlanması, okuması, başvurması için kurulan ve içinde kitaplar bulunan yere "kütüphane" denir. 
Her tür kitabı kolaylıkla bulabileceğimiz kütüphaneler bizleri beklemektedir. Ödünç kitap veren kütüphaneleri sık sık ziyaret etmeli; haftada en az iki üç kitap okumalıyız. Okuduğumuz ve ödünç aldığımız kitaplardan başka insanların yararlanacağını da unutmadan, onları iyi korumalıyız. 

      &

* KİTAP TÜRLERİ: 

Kitapları türlerine göre çeşitli gruplara ayırabiliriz. 

- Başvuru Kitapları: 
Bu gruba giren kitaplar bize değişik, çeşitli yararlı bilgiler verirler. Sözlükler, ansiklopediler, yazım kılavuzları gibi. Başvuru kitaplarının konuları kısa sürede bulunabilsin diye çoklukla harf sırasına göre hazırlanır. 

- Bilgi Kitapları: 
Bunlar öğretici kitaplardır. Bize bilmediğimiz konularda yenibilgiler verirler. Yeni bilgiler, düşünce ufkumuzu genişletir. Bilgili insanlar daha doğru kararlar verirler. Ders kitaplarımız bilgi kitaplarıdır. Doğru bilgi kitaplarını dikkatle okumalıyız. 

- Meslek Kitapları: 
Belirli meslekler için hazırlanmış kitaplardır. Mesleğinde daha başarılı olmak isteyenler bu tür kitaplardan yararlanırlar. Meslek kitaplarından oluşan kütüphaneler de vardır. 

- Edebi Kitaplar: 
Romanlar, öyküler, masallar, gezi ve şiir kitapları, anılar bu gruba girer. Bu kitaplar kolay okunur. Okuyanı dinlendirir, düşündürür, duygundırır. 

- Çocuk Kitapları: 
Çocuklar için yazılan yapıtlara "Çocuk Kitabı" denir. Çocuk kitapları çocuklara bilgi verir. Çocukların duygu ve düşünce dünyasını geliştirir. 

      &

* ÖZLÜ SÖZLER: 

- Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. 
- Kitap aklın ilacıdır. 
- Kitaplar da dostlar gibi iyi seçilmelidir. 
- Hiçbir gemi bizi kitaplar kadar uzaklara götüremez. 
- Bir vücut için egzersiz ne ise, zihin için de okumak odur. 
- Kitap; dersini her zaman tekrarlayan hazır bir öğretmendir. 
- Kitabı dolaba değil kafana koy. 
- Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük bir krallıktır. 
- Bilen unutur, kitaplar unutmaz. 
- Kitaplar, yaşamımıza anlam veren değerlerdir. 
- Kitaplar hiç bitmeyen hazinedir. 
- Kitaplar hiç batmayan güneş gibidir. 

      &

KiTABIM

Kitap en iyi arkadaş, 
Ona neyi sorsam söyler. 
Ne anlatsa en sonunda: 
"Çalış, iyi, doğru ol!" der. 

Geceleri uyumaz o, 
Beni kaldırır erkenden. 
Okulum kadar güzeldir. 
Kitabı çok severim ben. 
        
         Fazıl Hüsnü DAGLARCA 

      &

SÖZ BAŞI

Gelin çocuklar, okuyalım, 
Okuyan gönlü, 
iyi niyet ile dokuyalım. 
işiniz hayırlı olur, 
Başlarsanız önceden. 
Okumayan sürünerek, 
Cahilliğini arar.
Gelin çocuklar, okuyalım, 
Okuyan gönlü, 
iyi niyet ile dokuyalım. 

Okursanız, çocuklar, 
Kandilde güzel hayalleriniz parıldar. 
Birbiri ardına 
Gerçekleşir dilekleriniz,
Gelin çocuklar, okuyalım, 
Okuyan gönlü, 
İyi niyet ile dokuyalım. 

Bir tanesi eksilse yok olur, 
Devletin mal zenginliği. 
Günden güne çoğalır, 
Hiçbir zaman yok olmaz, 
Okumuş kişinin z,enginliği. 
Gelin çocuklar, okuyalım, 
Okuyan gönlü, 
İyi niyet ile dokuyalım
     
         Ibıray ALTINSARI 
           (Kazakistan) 

      &

KİTAP 

İnsana yararı çok,   
Kitaptan iyisi yok.  
Öykü, masal ve şiir,  
Yazılmış bizler için.  

Atasözü, bilmece,
Okurum gündüz gece, 
Küçük olsa da yaşım, 
Bilgi ile dolar başım. 

Kitabımı yıpratmam. 
Kirletmem, yere atmam. 
Onları koruyorum, 
Çünkü çok seviyorum. 
      
           Ali Osman ATAK 

      &

KİTAP 

Okumayı, yazmayı, 
Gördüm, öğrendim senden. 
Büyükleri saymayı, 
Yine sensin öğreten. 

Sende bilgi görgü var.
Sende bütün gerçekler. 
Sayfalarını açar, 
Akurum birer birer. 

Doğruluk ve güzellik, 
Senin yolun insana. 
Bize sensin üstelik, 
Öğretmen, baba, ana. 

Seni temiz tutarım, 
Kirletmem hiçbir zaman. 
Esirgerim, okşarım, 
Usanmam okumaktan. 
        
             İ. Hakkı TALAS 

      &

KİTAPLIĞIM AÇILDI

Benim en nurlu yolum, 
Kitaplığım okulum, 
Aydınlık sağım, solum ... 

Sevinirim coşarım, 
Ben buraya koşarım ... 

Kitaplar dizi dizi, 
Güldürür yüzümüzü, 
Artırır bilgimizi, 

Sevinirim coşarım,
Ben buraya koşarım ... 

ilmin temel taşı bu, 
Bize can yoldaşı bu, 
Yükselişin başı bu, 

Sevinirim coşarım, 
Ben buraya koşarım ... 

Okuduğum her satır, 
Kafamı aydınlatır, 
Bana ne/er anlatır, 

Sevinirim coşarım, 
Ben buraya koşarım ... 

Hikayeyi, masalı, 
Herhangi bilgi dalı, 
Severek okumalı 

Sevinirim coşarım, 
Ben buraya koşarım... 
        
                Hasan TURAN