Kazanım : 2.1.8. Rutin bir günde neleri, hangi zaman diliminde yaptığını açıklar.
 Bugünün işini ………………… bırakma.
 Bugünün işini ………………… bırakma.