Kazanım : 2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya örnekler verir.
İnsanlarla konuşmadan iletişim kurabiliriz.
İnsanlarla konuşmadan iletişim kurabiliriz.
Doğru Yanlış