Kazanım : T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
"Anne çarşıya gidelim mi ... "
Yukarıdaki cümlenin sonuna hangi seçenekteki noktalama işareti gelmelidir?
"Anne çarşıya gidelim mi ... "
Yukarıdaki cümlenin sonuna hangi seçenekteki noktalama işareti gelmelidir?
A)
Soru işareti
B)
Virgül
C)
Nokta